Παπαδιαμαντοπούλου 4 11528 Αθήνα Ιλίσια
ΔΕΥ-ΠΑΡ:11:00-21:00 ΣΑΒ-ΚΥΡ: Κλειστά

Πρωιμη παρεμβαση

Φιλοσοφία μας αποτελεί η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ανάπτυξης για το παιδί, ώστε πρώιμες ενδείξεις αναπτυξιακών δυσκολιών να μη μετατραπούν στο μέλλον σε φραγμούς για την κατάκτηση της μέγιστης λειτουργικότητάς του.

Στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης, παρέχουμε εξατομικευμένες μορφές παιδοκεντρικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Ασφαλώς, εστιάζουμε στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητές του, ωστόσο ο τελικός μας στόχος είναι να πετύχουμε την ολιστική εξέλιξή του (γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, φυσική, κοινωνική).

Παράλληλα, δεδομένου ότι η οικογένεια αποτελεί την ουσιαστικότερη πηγή ερεθισμάτων για την ανάπτυξη του παιδιού ιδίως στις μικρές ηλικίες, οι δράσεις μας επεκτείνονται και στη στήριξη του άμεσου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει το παιδί. Έτσι, στην πρώιμη παρέμβαση «εμπλέκουμε» και τους γονείς, οι οποίοι θα κληθούν, με την κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλευτική, να το υποστηρίξουν στο σπίτι και στο ευρύτερο περιβάλλον του.